Εργαστήριο Tactile Tour με την Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

στο ΙΣΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ

Κυριακή 10/04/2022, 17.00 – 19.00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

ΚΟΣΤΟΣ

  • Κόστος συμμετοχής:
    ΔΩΡΕΑΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τόπος διεξαγωγής: ΙΣΟΝ, Μελενίκου 33, (Μετρό Κεραμεικός)
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο τηλέφωνο:
2130411546.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας W. A. N. T. (WE ALL Need Theatre), μια δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Inclusive Theatre(s)” (Inclusive Theaters – Creative Europe) για τη σημασία της πρακτικής εφαρμογής της προσβασιμότητας στο Θέατρο, η Δρ Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη την Κυριακή 10 Απριλίου 5-7μμ στο ΙΣΟΝ Θέατρο – Χορός θα παραδώσει δίωρο εισαγωγικό σεμινάριο για την έννοια, τη χρήση και τη λειτουργία της Απτικής Περιήγησης, του λεγόμενου Tactile Tour, όπως εφαρμόζεται στο θέατρο ως υπηρεσία προσβασιμότητας για τυφλά άτομα ή άτομα με μειωμένη όραση!
* Η ομάδα ΘΕΑΜΑ Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία – Theama Theater of Disabled People είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Inclusive Theater(s).
Είσοδος Δωρεάν
Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 2130411546!
Η Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη είναι ακαδημαϊκός, ερευνήτρια στον χώρο της Προσβασιμότητας, κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) από το Imperial College London με πολυετή έρευνα στην Καθολική Προσβασιμότητα και στα μέσα και τους τρόπους επίτευξής της. Έχει ακαδημαϊκή έδρα στο University College London και είναι ιδρύτρια της εταιρείας παροχής υπηρεσιών προσβασιμότητας ATLAS E.P. Ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών και μέσων προσβασιμότητας από το 2008 στο θέατρο, τον κινηματογράφο, σε συναυλίες, στην τηλεόραση, σε ζωντανές εκδηλώσεις και στην εκπαίδευση. Πρόσφατα δημοσίευσε τον Εθνικό Οδηγό Υποτιτλισμού για Λόγους Προσβασιμότητας.
English Version ————————-
As part of the W.A.N.T. (WE ALL Need Theatre) campaign, an action of the European program “Inclusive Theater (s)” (Creative Europe) on the importance of the practical application of accessibility at the theatre, Dr. Emmanouela Patiniotaki will give a two-hour introductory seminar on the concept, the use and the operation of the “Tactile Tour” as applied at the theatre as an access service for the blind or visually impaired people, on Sunday 10 April 5-7pm at ISON Theater!
Free Entrance
It’s necessary to book your seat at 2130411546!
Emmanouela Patiniotaki (Emm Patiniotaki) is an academic and researcher in the field of Accessibility. She holds a PhD from Imperial College London following many years of research in Universal Accessibility, the means and services with which it can be achieved. As an academic, she is based at University College London and she is also the founder of ATLAS E.P., a company that offers access services. She focuses on the provision of access means and services since 2008 for the theatre, the cinema, concerts, the TV, live events, and in education. She recently published the National Subtitling Guide for Accessibility Purposes.